Nära döden upplevelser kan inte längre ignoreras

The Tunnel

Näradödenupplevelser kan inte längre ignoreras - artikel från Vattumannens nyhetsbrev idag!
Dr. Pim van Lommel, en välkänd hjärtspecialist är den första medicinare som har gjort en fullständig systematisk studie av näradödenupplevelser (NDU). I hans arbete som hjärtläkare slog det honom hur många av hans patienter som påstod sig ha haft näradödenupplevelser som ett resultat av sina hjärtattacker och han frågade sig om det inte skulle vara vetenskapligt oansvarigt av honom att ignorera vad dessa berättelser vittnade om.


Bakgrund om NDU

En del människor som har överlevt en livshotande kris rapporterar extraordinära medvetandeupplevelser. En NDU kan definieras som en minnesredogörelse av en rad inryck under ett speciellt medvetandetillstånd. Det innefattar ett antal särskilda delar såsom behagliga känslor, att se en tunnel, ett ljus eller avlidna släktingar, att uppleva en livsrevy eller att ha en utomkroppslig upplevelse då man uppfattar hur sjukvårdspersonal utför återupplivningsförsök på ens egen kropp.


Speciella och förhöjda medvetandetillstånd har beskrivits under många omständigheter, t ex hjärtstillestånd (klinisk död), chock efter blodförlust, koma efter hjärnskada, nära drunkning (mest barn) eller syrebrist men också vid allvarliga sjukdomar som inte är livshotande, under isolering, depression eller meditation och även utan någon uppenbar anledning. Så NDU kan upplevas under en rad omständigheter från allvarlig hjärnskada till när hjärnan tycks fungera normalt. Det som utmärker en NDU är att det är en transformerande upplevelse som orsakar förhöjd intuitiv känslighet, djupgående förändringar i livsattityd och att rädslan för döden försvinner.


Näradödenupplevelser kan inte längre ignoreras

Under mer än 20 år studerade Pim van Lommel systematiskt och i en kontrollerad sjukhusmiljö med sjukvårdsutbildad personal näradödenupplevelser på ett brett urval av patienter med hjärtstillestånd. År 2001 publicerade han tillsammans med forskarkollegor studien i den berömda medicinska tidskriften The Lancet. Artikeln orsakade en internationell sensation eftersom det var den första rigoröst vetenskapliga studien av detta fenomen. En presentation av hans resultat och teorier samlades i den uppmärksammade boken Consciousness Beyond Life - The Science of the Near-Death Experience som sedan 2010 finns på engelska. En del läkare har börjat rekommendera boken till sina patienter som hjälp för att hantera känslor inför döden.


Van Lommel skriver att enligt våra nuvarande medicinska begrepp det inte är möjligt att erfara medvenhet under ett hjärtstillestånd, då både cirkulation och andning har upphört. Men under den period av omedvetenhet som orsakats av en livshotande kris såsom ett hjärtstillestånd, patienter rapporterar den paradoxala förekomsten av ett förhöjt medvetande som upplevts i en dimension utan våra konventionella tids-och rumsbegrepp, med kognitiva funktioner, med känslor, med jagidentitet, med minnen från tidig barndom och ibland med utomsinnlig varseblivning utanför och ovanför deras livlösa kropp. I fyra fortsatta studier med totalt 562 personer som överlevt hjärtstillestånd, rapporterade mellan 11% och 18% av patienterna en NDU, och i dessa studier kunde det inte påvisas att fysiologiska, psykologiska, farmakologiska eller demografiska faktorer kunde förklara orsaken och innehållet i dessa upplevelser.


Sedan publiceringen av dessa studier, vars resultat och slutsatser har slående likheter, kan fenomenet NDU inte längre ignoreras vetenskapligt. Det är en autentisk upplevelse som inte kan reduceras till föreställningsförmåga, rädsla för döden, hallucination, psykos, droganvändning eller syrebrist, och människor tycks bli varaktigt förändrade efter en NDU under ett hjärtstillestånd som bara varar några minuter.


Ifrågasätter rent materialistiskt paradigm

Van Lommel menar att det nuvarande materialistiska synsättet på förhållandet mellan hjärnan och medvetandet som de flesta läkare, filosofer och psykologer anammar är alltför begränsat för att kunna förstå detta fenomen.

Det finns goda skäl att anta att vårt medvetande inte alltid sammanfaller med vår hjärnas funktion – förhöjt medvetande kan ibland upplevas separat från kroppen. Van Lommel har kommit till den oundvikliga slutsatsen att det mest troliga är att hjärnan har en befrämjande och inte en producerande funktion när det gäller att uppleva medvetande.

Genom att han vetenskapligt pläderar för att medvetandet inte är knutet till en plats utan är ett överallt förekommande fenomen, ifrågasätter han ett rent materialistiskt paradigm inom vetenskapen.


Källor:
http://www.pimvanlommel.nl/?near_death_experiences
http://www.pimvanlommel.nl/?Endless_consciousness

Dr. Pim van Lommel kommer i maj till Stockholm där han är en av talarna på en stor konferens om medvetandet anordnad av The Center for Conciousness Studies, Arizona University, som varje år arrangerar en konferens på olika platser i världen.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0