Energikroppens anatomi

      Jag har sett en film där Caroline Myss föreläser om Energikroppens anatomi. Filmen heter The Energetics of Healing. Caroline Myss är en fantastisk föreläsare, och med filmen följde ett litet häfte där hon sammanfattar det viktigaste. Här är en resume: 

                                                               
 
Första chakrat, rotchakrat, är vårt center för tillhörighet. Här finns våra rötter, vår ursprungsfamilj, vår kulturella och sociala tillhörighet. I rotchakrat är vår upplevelse av lojalitet, identifikation och fysisk överlevnad förankrad.

Vi förstärker energi i första chakrat när vi

-          Känner och ger näring till vårt band med naturen och omgivningen

-          känner stolthet inför vårt ursprung och vår familjetillhörighet

-          upprätthåller en kärleksfull och stödjande relation till vår familj

Vi förlorar energi från första  chakrat när vi:

-          fortsätter leva enligt familjemönster eller andra sociala mönster som inte längre tjänar oss

-          anser att vår socialgrupp, religion, politiska uppfattning osv  är bättre än andras

-          stannar kvar trots negativa upplevelser i den familj vi lever i


Andra chakrat är vårt center för kontroll och relationen till en partner. Detta är energicentrum för sex, makt och pengar. Destruktiva relationer, svartsjuka och beroenden är alla tecken på energiförluster i andra chakrat.

VI förstärker energi i andra chakrat när vi:

-          ger näring till stödjande, jämlika, kärleksfulla relationer

-          kan släppa taget om tidigare trauman förknippade med vår sexualitet

-          kommer ur beroenden

Vi förlorar energi i andra chakrat när vi:

-          försöker kontrollera andra i relationer

-          ger näring åt rädslan att förlora våra pengar

-          bär på ouppklarade konflikter som rör vår sexualitet


Tredje chakrat är centrum för vår personliga kraft. Här finns vår självkänsla, vårt självförtroende och vår moral, vår personliga hederskodex. Ifrån tredje chakrat skapar vi sociala band till andra utifrån vår egen person, till skillnad från de sociala band vi knyter i första chakrat som baseras på vår grupptillhörighet.

VI förstärker energi i tredje chakrat när vi:

-          känner och agerar med stolthet inför vad vi gör

-          litar på vår intuition

-          håller vårt ord inför oss själva och andra

Vi förlorar energi i tredje chakrat när vi:

-          bryter överenskommelser med oss själva

-          manipulerar andra för egen vinning

-          inte lyckas upprätthålla personliga sociala band


Fjärde chakrat, hjärtchakrat, är vårt känslocentrum. Det är chakrat i mitten, mellan de övre och nedre chakrana, som för att påminna om att vi inte kan komma högre i vår andliga resa utan att gå via vårt hjärta. Hjärtchakrat är basen för kärlek, förlåtelse, balans och harmoni.

Vi förstärker energi i fjärde chakrat när vi :

-          förlåter andra villkorslöst

-          älskar oss själva

-          älskar andra tillräckligt mycket för att låta dem uppleva världen på sitt eget sätt

VI förlorar energi i fjärde chakrat när vi:

-          tillåter händelser i det förflutna fortsätta ge konsekvenser som begränsar våra val

-          håller fast i bitterhet

-          inte låter andra älska oss


Femte chakrat är vårt center för viljan och våra val. I andra chakrat är vår kraft definitionen av vår möjlighet att styra andra. I femte chakrat använder vi vår kraft för att komma ur situationer som energimässigt håller oss tillbaka. Vår förmåga att uttrycka oss, göra oss hörda och uttala våra egna behov finns i detta chakra.

VI förstärker energi i femte chakrat när vi:

-          har självkontroll

-          kan lyfta och peppa andra

-          uttrycker oss uppriktigt och ärligt

VI förlorar energi i femte chakrat när vi:

-          låter andra säga vad vi vill och vad vi behöver

-          upplever skam

-          ljuger


Sjätte chakrat är vårt intellekt och logiks centrum. Ett slutet, fixerat intellekt kan ställa till det för oss i vår personliga utveckling genom att ständigt kräva rationella orsaker och förklaringar till våra val. Det är därför stor del av vår personliga utveckling handlar om att ”nedrusta” det rationella intellektet.

Vi förstärker energi i sjätte chakrat när vi:

-          utmanar intellektet och tar risker, känslomässigt

-          öppnar våra tankar för stora, fantastiska möjligheter

-          följer vår känsla, våra föraningar

VI förlorar energi i sjätte chakrat när vi:

-          håller kvar gammal sorg

-          sätter rationella förklaringar högre än vår inre upplevelse

-          stänger dörren för andra möjligheter än logiska/rationella


Sjunde chakrat är vårt centrum för mystiska upplevelser, av tillit. När vi upplever närkontakt med det gudomliga, är det i sjunde chakrat. Här finns våra böner, även andras böner för oss finns i vårt sjunde chakra.

Vi förstärker energi i sjunde chakrat när vi:

-          ber medvetet, med vårt fokus och intention

-          uttrycker nåd, tillit

-          betraktar vårt liv som möjlighet till andlig utveckling

VI förlorar energi när vi:

-          lever utan tro, utan tillit, utan öde

-          ställer villkor för hur vår andliga upplevelse ”ska vara”

-          inte tar emot vägledning, om det inte kommer på det sätt vi vill ha den serverad


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0